MiTAX | Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử MiTAX™

MIỄN PHÍ VỚI 200 HÓA  ĐƠN ĐẦU TIÊN!

TÌM HIỂU THÊM

Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử MiTAX™

Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử MiTAX™

100 Hóa Đơn Đầu Tiên
0 đ/hóa đơn
MiTAX™ A
 • Tặng phần mềm hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật online
 • Bộ hướng dẫn sử dụng
+200 Hóa Đơn
3000đ/hóa đơn
MiTAX™ B
 • Tặng phần mềm hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật online
 • Bộ hướng dẫn sử dụng
 • Nhập xuất bằng file excel (.CSV)
 • Được lưu trữ trên Cloud
+500 Hóa Đơn
2800đ/hóa đơn
MiTAX™ C
 • Tặng phần mềm hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật online
 • Bộ hướng dẫn sử dụng
 • Nhập xuất bằng file excel (.CSV)
 • Được lưu trữ trên Cloud
+1000 Hóa Đơn
2500đ/hóa đơn
MiTAX™ D
 • Tặng phần mềm hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật online
 • Bộ hướng dẫn sử dụng
 • Nhập xuất bằng file excel (.CSV)
 • Được lưu trữ trên Cloud
 • (New) Thủ tục cơ quan thuế
+2000 Hóa Đơn
2000đ/hóa đơn
MiTAX™ E
 • Tặng phần mềm hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật online
 • Bộ hướng dẫn sử dụng
 • Nhập xuất bằng file excel (.CSV)
 • Được lưu trữ trên Cloud
 • (New) Thiết kế hóa đơn
 • (New) Thủ tục cơ quan thuế
+5000 Hóa Đơn
1800đ/hóa đơn
MiTAX™ F
 • Tặng phần mềm hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật online
 • Bộ hướng dẫn sử dụng
 • Nhập xuất bằng file excel (.CSV)
 • Được lưu trữ trên Cloud
 • (New) Thiết kế hóa đơn
 • (New) Thủ tục cơ quan thuế
* Hóa đơn điện tử chỉ có giá trị pháp lý khi Quý khách thực hiện đầy đủ các bước đăng ký theo hướng dẫn tại thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/3/2011.
Vui lòng tham khảo các bài trong blog của trang web này hoặc gọi số 19001238 để được tư vấn thêm về thủ tục triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Công ty bạn muốn đăng ký sử dụng Mẫu hóa đơn điện tử MiTAX™?

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX