sử dụng hóa đơn điện tử

Cân nhắc lùi thời gian áp dụng hoá đơn điện tử đến năm 2019?

Tổng cục Thuế đang cân nhắc lùi thời gian áp dụng hóa đơn điện tử với một số doanh nghiệp tới tháng 7-2019 thay vì năm 2018 như đề xuất trước đó.

Đây là thông tin vừa được ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết. Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, qua tổng kết ý kiến của một số thành viên Chính phủ và ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đang cân nhắc phương án có thể trình Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ đưa ra lộ trình áp dụng từ thời điểm ngày 1/7/2019 đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế để cả cơ quan thuế và các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị hoàn chỉnh. Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục thực hiện như bình thường.

Trước đó, tại Tờ trình số 122/TTr-BTC ngày 1/9/2017 của Bộ Tài chính khi trình Chính phủ về Đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử 01/01/2018.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử có thể sẽ lùi so với dự kiến (Theo An Ninh Thủ Đô)

Đối với các tổ chức kinh doanh có mã số thuế trước 2018 sử dụng hóa đơn tự in từ hệ thống máy tính thì từ ngày 01/7/2018 sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự phát hành. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang mua hóa đơn của cơ quan thuế thì từ ngày 01/7/2018 sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế…

Về lý do lùi thời hạn áp dụng, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, đây là việc có tác động rộng khắp tới sản xuất kinh doanh và nền kinh tế nên cần thận trọng và thực tế.

Trả lời cho thắc mắc, liệu viện triển khai hóa đơn điện tử có giúp ngặn chặn nạn mua bán hoa đơn, ông Nguyễn Đại Trí cho rằng, không nên quá kỳ vọng.

Vấn đề theo ông là với hóa đơn giấy, các doanh nghiệp cuối tháng, cuối quý mới lập bảng kê thì với điện tử, thông tin hiển thị ngay trên hệ thống. Như vậy, ví dụ một doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn có lượng hóa đơn lớn, giá trị cao thì rõ ràng có thể đặt ra nghi ngờ. “Việc cập nhật thông tin từ hóa đơn điện tử có thể giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm và từ đó thanh kiểm tra” – ông Nguyễn Đại Trí nói

Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được chính thức đưa vào triển khai từ ngày 11/09/2015. Tính đến nay, đã có  239 doanh nghiệp đã đăng ký phát hành hoá đơn, 216 doanh nghiệp đã xuất hóa đơn, Tổng số hóa đơn đã thông báo phát hành đến thời điểm hiện tại là trên 39,4 triệu hoá đơn.

Những lợi ích thiết thực của hóa đơn điện tử

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ cung cấp nhiều lợi ích và tính năng đặc trưng cho người sử dụng như:

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, quản trị kinh doanh, đối chiếu dữ liệu; thông qua phương tiện điện tử nên thời gian giao dịch sẽ được rút ngắn. Hóa đơn điện tử góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Phần mềm có hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

MiTAX™ là một trong số ít các giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp cho doanh nghiệp nhằm hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đơn giản và dễ hiểu. Đặc biệt, MiTAX™ còn hỗ trợ thủ tục với cơ quan Thuế, có thể kể đến:

  • Cung cấp các checklist để tư vấn Doanh nghiệp về các điều kiện cần có để triển khai thực hiện HĐĐT (theo Điều 4, thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011).
  • Kèm theo hai bộ mẫu và hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai theo 3 bước thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với chi cục Thuế tại nơi Doanh nghiệp đóng trên đó (theo phụ lục 1, phụ lục 2 thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011).
  • Và cuối cùng, điều khá thu hút khách hàng là MiTAX™ cung cấp form BC26 hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn theo Quý.