Chữ ký điện tử – Một phần không thể tách rời của hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã và đang là giải pháp được nhà nước từ khuyến khích chuyển sang bắt buộc sử dụng trong doanh nghiệp trong năm 2018 này. Cho nên, hóa đơn điện tử sẽ trở nên hoàn toàn có giá trị pháp lý và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với cơ quan chức năng khi sử dụng. Vì vậy, ngoài hoàn thành thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần đáp ứng 1 yếu tố bắt buộc là chữ ký điện tử.

Chữ ký điện tử – Một phần không thể tách rời khi sử dụng hóa đơn điện tử.

chữ ký điện tử

– Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp.

– Chữ ký điện tử là một phần không thể tách rời của hóa đơn điện tử giúp xác thực hóa đơn điện tử đó là của đơn vị phát hành.

– Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

– Chứng thư điện tử sử dụng để ký trên hóa đơn điện tử, đảm bảo:

  • Chống từ chối bởi người ký.
  • Đảm bảo tính toàn vẹn của HĐĐT trong qua trình lưu trữ, truyền nhận.

– Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thư điện tử.

chữ ký điện tử

Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ, thu hồi bởi nhà cung cấp

Cùng với việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trở thành xu hướng tất yếu trong tương lai gần, thì việc chủ động đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử sẽ là một giải pháp tuyệt vời và thích ứng nhanh với cuộc Cách mạng 4.0 dành  cho Doanh nghiệp. MiTAX™ cũng chính là một trong những giải pháp tốt nhất, giúp doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một quy trình kế toán dễ dàng và thuận tiện.

Ngoài các lợi ích kể trên, MiTAX™ còn giúp cho doanh nghiệp trở nên hiện đại hóa, tra cứu dữ liệu nhanh chóng, tối ưu trong quản lí, linh hoạt trong sử dụng…

Vậy MiTAX™ hỗ trợ khách hàng của mình như thế nào?

  • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoảng phí nào.
  • MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
  • Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
  • Đăng ký với MiTAX™.
  • Hotline: 19001238

>>Đăng kí ngay hôm nay để nhận được 100 hóa đơn miễn phí đến từ MiTAX™.