hóa đơn điện tử

Đăng ký nhận mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh miễn phí

Doanh nghiệp đang tìm kiếm mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh để sử dụng trong thời gian sắp tới. MiTAX™ hướng dẫn cách đăng kí tài khoản để nhận 100 hóa đơn hoàn toàn miễn phí.

Hình thức nội dung mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh

Hướng dẫn trình bày mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh đúng cách

 

Mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh theo quy định pháp luật có hình thức và các nội dung đầy đủ như sau:

– Thông tin hóa đơn được trình bày theo nội dung tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính bao gồm tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, và số thứ tự trên hóa đơn thực hiện.

– Thông tin doanh nghiệp (người bán) và khách hàng (bên mua): Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số thuế của người bán. Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số thuế của người mua.

– Thông tin hàng hóa bao gồm tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

– Cuối cùng là chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; các thông tin về ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán, hóa đơn cần có thêm chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua.

Mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh giá trị gia tăng có cách trình bày khác

 

Lưu ý đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

Nhận mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh thiết kế theo yêu cầu

MiTAX™ là là giải pháp hóa đơn điện tử GIÁ TRỊ GIA TĂNG được nghiên cứu và phát triển bởi TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MITEK. Các mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh do MiTAX™ thiết kế theo đúng quy chuẩn của Nhà nước về hóa đơn điện tử về cả nội dung và hình thức sử dụng, đảm báo tính pháp lý, thỏa mãn đồng thời các điều kiện quy định tại Thông tư số 32.

MiTAX™ có nhiều tính năng khác biệt sử dụng cả 2 hình thức online và offline, giảm các rủi ro mất mất, hư hỏng hóa đơn. Ngoài ra MiTAX™ có các dịch vụ hỗ trợ đi kèm khi Doanh nghiệp sử dụng, bao gồm dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn điện tử hồ chí minh theo nhu cầu phù hợp với Doanh nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử với chi cục Thuế.

MiTAX™ hỗ trợ thiết kế mẫu hóa đơn điện tử theo yêu cầu

 

Hóa đơn điện tử MiTAX™

  • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử 200 hóa đơn điện tử miễn phí đầu tiên
  • Đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
  • Vận hành online & offline mà không hề tốn phí khởi tạo
  • Mọi thắc mắc cần tư vấn:

           1900 1238 |  https://mitax.vn/ Hoá Đơn Điện Tử MiTAX