MiTAX™ là phần mềm hóa đơn điện tử được doanh nghiệp ưa chuộng hiện nay

Điều kiện đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế

Trước khi tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế. Bài viết sau đây sẽ tóm tắt các điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp có thể đăng ký hóa đơn điện tử theo đúng pháp luật.

Nguyên tắc để đăng ký hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp muốn đăng ký hóa đơn điện tử cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng. Cụ thể nội dung thông báo sẽ liên quan đến định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa doanh nghiệp và khách hàng. Doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền trực tiếp từ hệ thống của doanh nghiệp sang khách hàng, hoặc từ doanh nghiệp thông qua hệ thống phần mềm trung gian để lập hóa đơn điện tử và gửi đến khách hàng.

Cùng với đó, các bên liên quan bao gồm doanh nghiệp, khách hàng, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đơn vị khác liên quan phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo tính bảo mật, an toàn hóa đơn điện tử.

Điều kiện để doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử

đăng ký hóa đơn điện tử

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện để đăng ký hóa đơn điện tử, thông tư 32 về hóa đơn điện tử đã quy định các doanh nghiệp được áp dụng dùng hóa đơn điện tử như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang tiến hành thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế với cơ quan Thuế. Hay doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có địa chỉ, đường truyền thông tin, mạng thông tin hay thiết bị truyền thông tin. Đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có đội ngũ nhân sự thực thi nhiệm vụ liên quan hóa đơn điện tử. Họ cần đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để tiến hành nhiệm vụ khởi tạo, thiết lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có sẵn phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán của doanh nghiệp đó. Những phần mềm, dịch vụ này cần phải đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu kế toán tại đúng thời điểm thiết lập hóa đơn.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có đầy đủ quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.

đăng ký hóa đơn điện tử

Tóm lại, để đăng ký hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện trên. Sau đó, doanh nghiệp có thể thực hiện cài đặt các phần mềm hóa đơn điện tử trên MiTAX™.

MiTAX™ hỗ trợ như thế nào?

  • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoảng phí nào.
  • MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
  • Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
  • Đăng ký với MiTAX™.
  • Hotline: 19001238