đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp nào phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Với những sửa đổi quy định trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, những doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử đã dễ dàng tiếp tục sử dụng đúng với pháp luật nhưng những doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử thì sao? MiTAX™ xin cung cấp đến quý doanh nghiệp thông tin cụ thể về đối tượng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử.

đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng của hóa đơn điện tử:

 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế với cơ quan thuế, là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng có:
 • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật
 • Phần mềm bán hàng hóa
 • Dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán
 • Đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa
 • Cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu kế toán tại thời điểm lập hóa đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu có đủ điều kiện nêu tại Khoản 3 Điều khoản này thì việc sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập không lựa chọn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế nếu đủ điều kiện áp dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 3 điều này thì sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung cứng dịch vụ kể từ khi có mã số thuế.

MiTAX™ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

 • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoảng phí nào.
 • MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
 • Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
 • Đăng ký với MiTAX™.
 • Hotline: 19001238

>>Đăng kí ngay hôm nay để nhận được 100 hóa đơn miễn phí đến từ MiTAX™.