cách đăng ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách đăng ký hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp đang tìm hiểu cách đăng ký hóa đơn điện tử? MiTAX™ xin hướng dẫn triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết dưới đây.

Để biết cách đăng ký hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư 32 /2011/TT-BTC về điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 1. Doanh nghiệp đã và đang thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Nếu không thì phải đã và đang thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động với ngân hàng.
 2. Có địa chỉ, đường truyền thông tin, mạng thông tin và thiết bị truyền thông tin đáp ứng yêu cầu của các phần mềm hỗ trợ thiết lập, khởi tạo, quản lý hóa đơn điện tử.
 3. Doanh nghiệp phải xây dựng đội ngũ nhân sự đủ trình độ, kiến thức chuyên mông và khả năng tích hợp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.
 4. Doanh nghiệp đã đăng ký và có sử dụng chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật.
 5. Có sử dụng phần mềm bán hàng hóa, và dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán của doanh nghiệp.
 6. Doanh nghiệp đang dùng quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.
cách đăng ký hóa đơn điện tử

Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, Doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần thực hiện gửi cho chi cục quản lý thuế 3 mẫu đơn như sau:

– Chọn mẫu hóa đơn thông dụng bao gồm các nội dung về thông tin Doanh nghiệp (tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, số fax…), logo Doanh nghiệp, mẫu hóa đơn đang sử dụng.

Nếu thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử trên website của MiTAX™, Doanh nghiệp sẽ được cung cấp 5 mẫu hóa đơn thông dụng để Doanh nghiệp lựa chọn và MiTAX™ còn cung cấp dịch vụ thiết kế hóa đơn điện tử theo nhu cầu phù hợp với Doanh nghiệp. Số lượng hóa đơn khách hàng cần sử dụng.

– Doanh nghiệp tìm kiếm mẫu “Quyết định Về việc áp dụng hóa đơn điện tử” được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính. Sau khi điền đầy đủ thông tin sẽ gửi đến chi cục quản lý thuế.

– Doanh nghiệp tải xuống Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và điền thông tin. Sau đó gửi về chi cục quản lý thuế.

cách đăng ký hóa đơn điện tử

Cách đăng ký hóa đơn điện tử tiếp theo cho doanh nghiệp là chờ phản hồi của cơ quan thuế. Doanh nghiệp làm Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK 3.4.6 và nộp trên trang Tổng cục Thuế đính kèm với file hóa đơn mẫu (theo đúng định dạng gửi tới Bên mua).

Khi tra cứu trên website Tra cứu hóa đơn, nếu doanh nghiệp tìm thấy thông tin của mình được tải lên, có ngày được sử dụng thì mới tiến hành cài phần mềm. Ngày được sử dụng sẽ là ngày cài đặt.

cách đăng ký hóa đơn điện tử

Cuối cùng, Doanh nghiệp sẽ được hoàn tất cài đặt Phần mềm Hóa đơn điện tử MiTAX™.

MiTAX™ là phần mềm cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp với nhiều tính năng ưu việt cho quản lý hóa đơn. MiTAX™ hỗ trợ như thế nào?

 • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoản phí nào.
 • MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
 • Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
 • Đăng ký với MiTAX™.
 • Hotline: 19001238