Hướng dẫn kích hoạt tài khoản và sử dụng Hóa Đơn Điện Tử MiTax

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống

Bước 1. Truy cập website https://online.mitax.vn

Bước 2. Chọn “Tôi chưa có tài khoản ? Đăng ký ngay”

Bước 3: Nhập các thông tin bên dưới

Bước 4. Sau khi đăng ký vui lòng vào email để xác thực

Sau khi click vào đường dẫn thì tài khoản đã được tạo thành công. Bạn đăng nhập vào hệ thống với địa chỉ email và password.

Đây là giao diện sau khi đăng nhập thành công.

Sau khi tạo tài khoản thành công, bạn vui lòng liên hệ quản trị viên để kết nối vào doanh nghiệp của bạn.

2. Hướng dẫn cài đặt xuất hóa đơn

Việc tiếp theo là người dùng cần cài đặt Extension và Phần Mềm của hệ thống để có thể ký được hóa đơn.

2.1. Cài đặt extension

Bước 1: Nhấn vào đường dẫn phía dưới (extension)

Bước 2. Chọn “Thêm vào Chrome”

Vậy là bạn đã cài đặt extension thành công.

2.2. Cài đặt phần mềm


Bước 1: Nhấn phía dưới màn hình như hình:

Bước 2: Download phần mềm và cài đặt như các ứng dụng windows khác. (Nhớ chọn quyền Admin khi cài đặt)

Sau khi cài đặt phần mềm và extension chrome xong, bạn vui lòng tắt hết chrome hiện tại và mở lại chrome.

3. Hướng dẫn kí hóa đơn

3.1 Cài đặt chứng thư số

Bạn truy cập vào hệ thống và chọn mục “Nâng Cao

Sau đó chọn thêm chứng thư số của token đã cắm vào. Chọn “Lưu cài đặt” để lưu lại chứng thư số.

3.2. Tao hóa đơn nháp

Chọn “Tạo nháp”, giao diện hiển thị như sau:

Nhập đầy đủ thông tin và chọn nút “Thêm hóa đơn mới”.
Sau khi tạo hóa đơn mới sẽ được kết quả như sau:

Chức năng các nút:

  • Xóa: xóa hóa đơn
  • Gửi email nháp: Gửi thông tin hóa đơn nháp cho người dùng
  • Xem thử: xem thử mẫu hóa đơn
  • Ký phát hành hóa đơn: Xuất hóa đơn
  • Lưu hóa đơn: cho phép thay đổi thông tin và lưu lại.


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19001238 hoặc contact@mitek.vn