Hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp đang tìm hiểu về mẫu Hóa đơn điện tử phù hợp cho doanh nghiệp. MiTAX™ xin hướng dẫn một số quy cách thiết kế mẫu hóa đơn điện tử.

Nội dung mẫu Hóa đơn điện tử

Mỗi mẫu Hóa đơn điện tử đều có chung quy cách nội dung, để đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp quy định pháp luật. Theo đó, các nội dung cần có như sau:

– Tên Hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp có thể tham khảo thực hiện các thông tin trên theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153 của bộ tài chính.

– Họ tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, mã số thuế của doanh nghiệp

– Họ tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, mã số thuế của bên mua khách hàng.

– Thông tin hàng hóa dịch vụ bao gồm tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi bằng số và chữ.

– Chữ ký điện tử đúng pháp luật của doanh nghiệp, ngày tháng năm lập và gửi hóa đơn. Kèm theo đó là chữ ký điện tử đúng pháp luật của người mua trong trường hợp bên mua là đơn vị kế toán.

Mẫu hóa đơn điện tử đều có chung quy cách trình bày nội dung

Thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử được thiết kế theo các quy cách như thể hiện bằng tiếng việt. Trường hợp hóa đơn song ngữ, chữ nước ngoài đặt bên phải ngoặc đơn ( ) hoặc dòng tiếng việt. Cỡ chữ nước ngoài phải nhỏ hơn chữ tiếng việt. Chữ số trên mẫu hóa đơn điện tử phải là chữ số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 , 9, sau chữ số hàng nghìn, trệu, tỷ,…phải có dấu chấm (.). Nếu có chữ số sau hàng đơn vị thì phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Đối với hóa đơn xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong trường hợp không có quy định cụ thể giữa doanh nghiệp và bên mua, thì ngôn ngữ sử dụng phải là tiếng anh.

Nếu thiết kế mẫu hóa đơn có dấu phẩy (,) sau chữ hàng nghìn, triệu, tỷ… còn dấu chấm (.) lại đặt sau chữ số hàng đơn vị thì doanh nghiệp phải ghi rõ tại thông báo phát hành hóa đơn điện tử thông tin này.

Mẫu hóa đơn điện tử cần trình bày hình thức như trên

Hóa đơn điện tử MiTAX™

  • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử 200 hóa đơn điện tử miễn phí đầu tiên
  • Đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
  • Vận hành online & offline mà không hề tốn phí khởi tạo
  • Mọi thắc mắc cần tư vấn:

           1900 1238 |  https://mitax.vn/ Hoá Đơn Điện Tử MiTAX