kê khai hóa đơn điện tử mitax

Lưu ý khi kê khai hóa đơn điện tử

Kê khai hóa đơn điện tử là một trong những thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi dùng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Với mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp, MiTAX™ kết hợp lưu ý một số vấn đề về việc kê khai này.

Kê khai hóa đơn điện tử đúng pháp luật

Theo quy định của pháp luật, hóa đơn điện tử là một trong 3 hình thức hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cho nên, hóa đơn này hoàn toàn có giá trị pháp lý và người sử dụng cũng cần có trách nhiệm với cơ quan pháp luật. Kê khai hóa đơn điện tử là nghĩa vụ cần thực hiện để hoạch toán, kế toán và kê khai thuế với cơ quan chứa năng.

Làm thế nào khi phát hiện sai sót trong hóa đơn khi kê khai hóa đơn điện tử?

Trước khi kê khai thuế, doanh nghiệp hoặc bên mua nếu phát hiện sai sót hóa đơn, doanh nghiệp và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót. Theo đó, bên phát hành hóa đơn, tức người bán phả lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Lưu ý đặc biệt, nếu bên mua không phải là doanh nghiệp thì không có chữ ký số, cho nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Thay vào đó, doanh nghiệp và bên mua có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký trực tiếp vào đó.

Có được hủy hóa đơn sai sót khi chưa kê khai hóa đơn điện tử?

Hóa đơn điện tử chỉ được hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Đồng thời việc hủy hóa đơn điện tử sẽ có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định pháp luật để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

kê khai hóa đơn điện tử

Chỉ được hủy hóa đơn sai sót khi chưa kê khai hóa đơn điện tử nếu có đồng ý thỏa thuận 2 bên

MiTAX™ giúp doanh nghiệp kê khai hóa đơn điện tử

MiTAX™ là phần mềm hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết. Tiến hành giao dịch, tra cứu dữ liệu một cách nhanh chóng. MiTAX™ tương thích với tất cả các chữ ký số, sẵn sàng tùy biến để tích hợp với hệ thống quản lý có sẵn của khách hàng. Hoạt động ổn định trên online và offline, cho nên MiTAX™ giúp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử dù ở bất kỳ nơi đâu.

kê khai hóa đơn điện tử mitax

 

MiTAX™ hỗ trợ kê khai hóa đơn điện tử

MiTAX™ không chỉ mang lại cho doanh nghiệp những trải nghiệm thuận tiện trong sử dụng hóa đơn điện tử, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc trong kê khai thuế trực tiếp thông qua hotline 19001238.

MiTAX™ còn hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

  • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử   với 100 hóa đơn mà không mất một khoản phí nào.
  • MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
  • Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
  • Đăng ký với MiTAX™.