Xuất hóa đơn điện rử

Quy định về xuất hóa đơn điện tử cho bên mua

Hóa đơn điện tử đang dần trở thành giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp quản trị kinh doanh, kết nối với khách hàng. Khách hàng hay nói cách khác là bên mua khi cần sẽ yêu cầu doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử.

Bên mua tiếp nhận hóa đơn điện tử bằng cách nào?

Trước khi xuất hóa đơn điện tử, bên mua có thể nhận hóa đơn điện tử với nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như trực tiếp nhận trên Cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành Web Portal. Bởi vì mỗi khách hàng đều có một tài khoản để truy cập vào hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử. Ngoài ra thì khách hàng có thể yêu cầu nhận hóa đơn điện tử thông qua email đăng ký sử dụng trước đó. Cách thứ ba chính là khách hàng tiếp nhận bằng Tool tiếp nhận hóa đơn điện tử, thường được cài đặt trên máy tính của bên nhận hóa đơn.

Tuy nhiên, theo thống kê khảo sát cho thấy cả hai hình thức số 1 và 2 được khách hàng dùng để xuất hóa đơn điện tử phổ biến hơn. Bởi vì chúng khá đơn giản và dễ được khách hàng chấp nhận.

Xuất hóa đơn điện tử

Khách hàng sẽ thường xuyên yêu cầu xuất hóa đơn điện tử để phục vụ nhu cầu

Điều kiện xuất hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý

Với hóa đơn điện tử, khách hàng có thể thực hiện các tác vụ xem hóa đơn, tải hóa đơn để lưu trữ, hay in hóa đơn điện tử ra giấy. Nhưng chắc chắn hóa đơn giấy này chưa thể có giá trị pháp lý và sử dụng trước pháp luật.

Xuất hóa đơn điện rử

Để xuất hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý, doanh nghiệp phải gửi Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản thông qua cổng thông tin điện tử, thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu.

Xong các thủ tục đề doanh nghiệp đủ điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử, sau đó bên mua cần chứng minh nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ quan chức năng. Còn doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển đổi Hóa đơn điện tử ra giấy.

Xuất hóa đơn điện tử ra giấy, doanh nghiệp chỉ được cấp 1 lần và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. Bên mua cần liên hệ với bên phát hành hóa đơn là doanh nghiệp để được cấp hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử, trên hóa đơn giấy chuyển đổi ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” .

Xuất hóa đơn trên MiTAX™ có dễ dàng không?

Doanh nghiệp có thể thực hiện theo cách sau trên giao diện dễ sử dụng của MiTAX™:

– Đăng nhập vào hệ thống phát hành hóa đơn

– Chọn chức năng “CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN”

– Tìm kiếm số hóa đơn cần chuyển đối

– Thực hiện chuyển đổi

– Sau khi chuyển đổi xong, để xem lại danh sách hóa đơn đã chuyển đổi bạn vào menu Hóa đơn => Danh sách hóa đơn chuyển đổi

– Hóa đơn điện tử khi thực hiện chuyển đổi sẽ có dòng “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”

– MiTAX™: hóa đơn được in từ định dạng html bình thường.

Mẫu hóa đơn điện tử

Để biết thêm cách xuất hóa đơn, doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ với MiTAX™ qua Hotline: 19001238. Hoặc doanh nghiệp có thể đăng ký ngay trên website để nhận ngay 100 hóa đơn miễn phí đầu tiên!