thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Thông tư 32 ra đời đã đến lúc doanh nghiệp đừng nên chần chờ dùng hóa đơn điện tử

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử đã được Bộ Tài chính thông qua, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Vậy doanh nghiệp đợi đến khi nào để sử dụng hóa đơn điện tử?

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý

Quy định của Thông tư 32 về hóa đơn điện tử, tại mục 3 Điều 3 có nội dung về điều kiện hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý. Khi đáp ứng các điều kiện về sự bảo đảm thông tin trong hóa đơn, từ khi khởi tạo cho đến hoàn thành dạng cuối cùng hóa đơn điện tử. Tiêu chí đánh giá là thông tin đầy đủ, chưa thay đổi. Điều kiện thứ hai, là nội dung trong hóa đơn điện tử được truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử quy định điều kiện doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử cũng nêu rõ các nguyên tác, điều kiện để doanh nghiệp có thể khởi tạo hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp phải thực hiện giao dịch điện tử khai thuế với Cơ quan Thuế, hoặc hoạt động ngân hàng. Về phương tiện điện tử, doanh nghiệp phải có địa điểm, đường truyền, mạng thông tin, và thiết bị truyền tin đáp ứng nhu cầu dùng hóa đơn điện tử. Về con người, doanh nghiệp phải có nhân sự chuyên môn đủ trình độ để khởi tạo, thiết lập, sử dụng hóa đơn điện tử.

Tiếp theo nữa, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký điện tử theo quy định pháp luật, có phần mềm bán hàng hóa dịch vụ kế toán đảm bảo dữ liệu chuyển sang phần mềm hóa đơn điện tử. Điều kiện cuối cùng là hệ thống lưu trữ, khôi phục dữ liệu có chất lượng.thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử quy định kiểm tra việc khởi tạo, lập, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 32 về hóa đơn điện tử là quy định kiểm tra khởi tạo, lập, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm. Đối với doanh nghiệp, phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu khi cần thiết.

Ngoài thông tư 32 về hóa đơn điện tử, hiện nay đã có thêm nhiều quy định mới, dự thảo sửa đổi nghị định… Cho nên doanh nghiệp phải luôn cập nhật tình hình để thay đổi theo lộ trình bắt buộc dùng hóa đơn điện tử kể từ năm 2018. MiTAX™ không chỉ là giải pháp sử dụng hóa đơn điện tử thuận tiện dễ dàng, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế.

thông tư 32 về hóa đơn điện tử

MiTAX™ hỗ trợ cập nhật thông tư 32 về hóa đơn điện tử

MiTAX™ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

  • MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoản phí nào.
  • MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
  • Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
  • Đăng ký với MiTAX™.
  • Hotline: 19001238