quy định về hóa đơn điện tử

Tổng hợp thay đổi về công văn hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đã sửa đổi công văn hóa đơn điện tử 2018 với nhiều thay đổi tích cực kể từ 2017 trở đi. Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nắm bắt các quy định đúng pháp luật, dưới đây là tổng hợp nội dung công văn hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Công văn hóa đơn điện tử thay đổi theo hướng bắt buộc

Dự thảo sửa đổi nghị định 51/NĐ-CP là công văn hóa đơn điện mới nhất của Bộ Tài chính. Theo đó, việc triển khai hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc. Trừ số ít trường hợp vẫn còn sử dụng hóa đơn giấy như vé xem phim, ra vào nơi vui chơi giải trí, vé tàu xe…

Mục đích của công văn hóa đơn điện tử nhằm tránh lãng phí cho cả doanh nghiệp nói riêng và ngân sách Nhà nước nói chung. Ngoài ra lợi ích của hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp cũng rất nhiều. Cụ thể như giúp hiện đại hóa doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, nhân sự, thời gian. Giảm thiểu các rủi ro, thiệt hại, tránh mất mát, hư hỏng hóa đơn.

công văn hóa đơn điện tử

Công văn hóa đơn điện mới nhất của bộ tài chính bắt buộc doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử

Công văn hóa đơn điện tử quy định về điều kiện phát hành

Quy định mục 2, Điều 4 công văn về Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử của Thông tư 32. Theo đó, doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện như sau:

  1. Tổ chức kinh tế đã và đang thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế với cơ quan thuế, hoặc với hoạt động ngân hàng.
  2. Thứ hai, doanh nghiệp phải đăng ký chữ kí điện tử theo quy định pháp luật.
  3. Thứ ba, có địa chỉ, đường truyền thông tin đáp ứng yêu cầu sử dụng, lưu trữ, bảo quản hóa đơn điện tử.
  4. Cuối cùng, doanh nghiệp có nhân sự đủ chuyên môn, trình độ để dùng hóa đơn điện tử.

quy định hóa đơn điện tử

Đáp ứng các điều kiện công nghệ thông tin doanh nghiệp mới được phát hành hóa đơn điện tử

Công văn hóa đơn điện tử về hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã có quy định về những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn. In hóa đơn điện tử từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bắt đầu từ ngày 01/7/2018.

Trong trường hợp hóa đơn giấy được doanh nghiệp đặt in trước ngày 01/01/2018 thì Bộ Tài chính cho phép tiếp tục dùng trong năm 2018, 2019.

Thêm nữa, Nhà nước cũng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngay từ năm 2019.

quy định hóa đơn điện tử

Do có nhiều thay đổi quy định pháp luật, cho nên doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời. Hiện nay, phần mềm hóa đơn điện tử có những hỗ trợ doanh nghiệp khi sử dụng. Cụ thể với phần mềm hóa đơn điện tử MiTAX™, doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thành thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử. Thêm vào đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến 24/7.

Đặc biệt, Doanh nghiệp được trực tiếp cài đặt phần mềm MiTAX™ dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoảng phí nào. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn tốt nhất từ MiTAX™, bạn chỉ cần đăng ký tại đây.