MiTAX | Giải pháp tích hợp MiTAX™

Giải pháp tích hợp MiTAX™

Tích hợp phần mềm

Với Quy định về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018, Doanh nghiệp đang băn khoăn về giải pháp tích hợp phần mềm hóa đơn làm sao cho doanh nghiệp dễ quản lý. MiTAX không chỉ là phần mềm hóa đơn điện tử đơn thuần mà MiTAX còn cung cấp giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử với các hệ thống phần mềm ERP, Billing của doanh nghiệp.

Không can thiệp, giữ nguyên hiện trạng về quy trình quản lý và dữ liệu của hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp.

Giải pháp tích hợp MiTAX:

1. Nhập, xuất dữ liệu thông tin xuất hóa đơn với hệ thống ERP hiện hữu thông qua xử lý file Export/ Import tự động theo định dạng có cấu trúc : CSV/ TXT.

2. Truyền nhận dữ liệu thông tin xuất hóa đơn thông qua  các hàm API Web Service (ResFull) . BOS’Invoice đóng vai trò API Server.

3. Truyền, nhận dữ liệu thông qua Database, Tables trung gian.

Tùy theo nhu cầu và đặc điểm của hệ thống phần mềm ERP, Billing hiện tại của doanh nghiệp, việc chọn giải pháp tích hợp hiệu quả, chi phí và không tác động tính toàn vẹn dữ liệu, nguyên trạng quy trình hiện tại của hệ thống hiện hữu. Chúng tôi cung cấp cả 3 giải pháp kết nối dữ liệu trong cùng một hệ thống duy nhất.

Thời gian triển khai:

- Triển khai nhanh chóng.

- Dể dàng bổ sung chỉnh sửa.

- Khả năng đáp ứng theo yêu cầu.

- An toàn dữ liệu tối đa Nâng cấp.

Nâng cấp:

- Hệ thống mở rộng dung lưu lượng.

- Khả năng nâng cấp mở rộng về mặt tổ chức của doanh nghiệp.

 

Một số khách hàng tiêu biểu

Mỗi khách hàng là một câu chuyện thú vị

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX