MiTAX | Hướng dẫn triển khai và sử dụng MiTAX™

MIỄN PHÍ VỚI 200 HÓA  ĐƠN ĐẦU TIÊN!

TÌM HIỂU THÊM

Hướng dẫn triển khai Hóa đơn điện tử MiTAX™

Doanh nghiệp muốn sử dụng Hóa đơn điện tử cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
 • Có địa điểm, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu;
 • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ với yêu cầu;
 • Có chữ ký điện tử theo Quy định;
 • Có phần mềm bán hàng, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán;
 • Có các quy trình sao lưu, khôi phục, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ .

Khách hàng cung cấp cho MiTAX™:

 • Thông tin doanh nghiệp (tên công ty, địa chỉ, mã số thuế….) muốn thể hiện trên hóa đơn;
 • Logo công ty;
 • Mẫu hóa đơn theo yêu cầu (mẫu hóa đơn đang sử dụng);
 • MiTAX™ cung cấp sẵn 05 mẫu hóa đơn thông dụng để khách hàng lựa chọn. Số lượng hóa đơn khách hàng cần sử dụng.

Cả 03 thủ tục dưới đây được gửi tới cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi bằng bản cứng tới cơ quan Thuế. Để thuận tiện cũng như đỡ mất thời gian thì 3 mẫu này có thể được lập và gửi cùng một lúc đến chi cục Thuế nơi doanh nghiệp.

 • Bước 1: Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử.
 • Bước 2: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Bước 3: Chọn mẫu hóa đơn và điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp (tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, fax….) vào mẫu hóa đơn đã chọn.

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm MiTAX™

                      

Xem thêm tại đây.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX